ស្វែងរកភ្នាក់ងារ KW ក្នុងស្រុក ភ្នាក់ងាររបស់អ្នក។

រុករក Newton Square

រុករក Newton Square

អំពី Newton Square

សង្ខេបទីផ្សារ

មធ្យម តម្លៃរាយបញ្ជី
ការចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃនៅលើទីផ្សារ

អ្វីដែលអ្នកស្រុកនិយាយ

អាហារដែលមានសុខភាពល្អ ញ៉ាំទាន់សម័យ តន្ត្រីបន្តផ្ទាល់ ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ ស្រឡាញ់សៀវភៅ Hops & Brews វប្បធម៌កាហ្វេ ឱកាសបណ្តាញ ពាក់ព័ន្ធនយោបាយ សម្រាកពេលយប់

រូបថតទីផ្សារ

យើងបានប្រមូលទិន្នន័យទីផ្សារចុងក្រោយបំផុត ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុង Newton Square។
បញ្ជីសកម្ម
មធ្យម តម្លៃរាយបញ្ជី
ការចុះបញ្ជីបច្ចុប្បន្ន
ការលក់មិនទាន់សម្រេច
តម្លៃផ្ទះមធ្យម
មធ្យម តម្លៃ/តំបន់
មធ្យម ថ្ងៃសកម្មនៅលើទីផ្សារ
លក់ថ្មីៗ
13%
ថ្មីៗនេះបានលក់ជាមធ្យម។
មធ្យម ថ្ងៃនៅលើទីផ្សារ
មធ្យមនៃការលក់ថ្មីៗនេះ
លក់ថ្មីៗ
15%
មធ្យម តម្លៃ/តំបន់

ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុង Newton Square

សាលារៀននៅក្បែរ

ការបដិសេធ៖ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ Precisely និងអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ សូម​ពិនិត្យ​មើល​សាលា​ស្រុក​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន។

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ និងការធ្វើដំណើរ

ពេលវេលាធ្វើដំណើរប៉ាន់ស្មានពី Newton Square
ឡានអាស្រ័យ អាចដើរបាន។ អាចដើរបានណាស់។
គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានរបស់យើង។ គោលការណ៍ខូឃី. ដោយចុច “យល់ព្រម” ឬបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និង គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន.